Nowy BMU Safelock

Oprócz wyraźnego kliknięcia, które można usłyszeć, blokując wypinaną kulę haka holowniczego BMU, dodaliśmy dodatkową funkcję zabezpieczenia: BMU Safelock. Klucz można wyjąć tylko wtedy, gdy kula haka holowniczego jest prawidłowo umieszczona. W ten sposób kolor sygnału zawsze ma pierwszeństwo. Wszystkie wypinane kule haka holowniczego BMU będą dostarczane z nowym systemem Safelock, ale to zmiana na bieżąco. Oznacza to, że wszystkie nowo wyprodukowane haki holownicze będą dostarczane z funkcją Safelock. Haki holownicze BMU dostarczane z Safelock będą oczywiście zawierać zaktualizowaną instrukcje obsługi.

Dodatkowo bezpieczny

Korzyści

  • Klucz ma osłonę ochronną, która zapobiega jego wyginaniu
  • Zawsze dostarczany z dwoma kluczami, z numerem EAN
  • Klucz można wyjąć tylko wtedy, gdy kula haka holowniczego jest prawidłowo umieszczona, co daje dodatkowe bezpieczeństwo!

Obejrzyj wideo

play

Jak działa BMU Safelock?

Wpinanie

Stap 1

Włóż kulkę haka holowniczego. Blokując kulę, słychać wyraźne kliknięcie.

Stap 2

Sprawdź, czy kolor jest zielony. Zielony oznacza udane zablokowanie.

Stap 3

Zablokuj kulę haka holowniczego, obracając klucz. Teraz możesz wyjąć klucz i jesteś gotowy do jazdy.

Wypinanie

Stap 4

Po użyciu włóż klucz i obróć go, aby odblokować kulę haka holowniczego.

Stap 5

Naciśnij i przytrzymaj pokrętło, obracając je w kierunku samochodu, aż kolor zmieni się na czerwony.

Stap 6

Teraz możesz wyjąć kulę haka holowniczego.